Chi tiết căn hộ thương mai

Trở về Danh sách căn hộ thương mại

Mã căn hộ
CHTHUDUCA020505
Diện tích
100 m2
Giá bán
12.000.000.000 VND
Hướng nhà
Số phòng ngủ
Số toalet
Số hợp đồng
HDVT001
Ngày hợp đồng
4/9/2023 12:00:00 AM
TT đợt 1
1.000.000.000 VND
Ngày TT đợt 1
4/9/2023 12:00:00 AM
TT đợt 2
Ngày TT đợt 2
TT đợt 3
Ngày TT đợt 3
Ngày bán
4/9/2023 12:00:00 AM
Ngày bàn giao
Đã bán
Dự án
Dự án nhà ở thương mại Thành phố Vũng Tàu
Khách hàng
Nguyễn Ngọc Thắng

Trở về danh sách