Danh sách căn hộ

Tìm tên mã căn hộ hoặc số hợp đồng:

STT Mã căn hộ Diện tích Giá bán Số hợp đồng Ngày bán Ngày bàn giao Đã bán Dự án Khách hàng
1 CHTHUDUCA020505 100 m2 12.000.000.000 VND HDVT001 09-04-2023 Dự án nhà ở thương mại Thành phố Vũng Tàu Nguyễn Ngọc Thắng Chi tiết
2 CHCCLONGANA11402 50 m2 12.000.000.000 VND 28-03-2023 Dự án nhà ở thương mại Thành phố Vũng Tàu Nguyễn Ngọc Thắng Chi tiết
3 CHTHUDUCA020504 120 m2 12.000.000.000 VND 28-03-2023 Dự án nhà ở thương mại Thành phố Vũng Tàu Nguyễn Ngọc Thắng Chi tiết

Trang1 / 3