Danh sách dự án

Tìm tên mã dự án hoặc địa điểm:

STT Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm Diện tích Ngày khởi công
1 Dự án nhà ở thương mại Bạc Liêu TuyenThang Ltd. Bạc Liêu 15 ha 1/12/2022 12:00:00 AM Chi tiết
2 Vung Tau commercial housing project TuyenThang Ltd. VungTau City 15 ha 10/28/2021 12:00:00 AM Chi tiết
3 Dự án nhà ở thương mại Bình Định TuyenThang Ltd. Bình Định 15 ha Chi tiết

Trang1 / 2