Danh sách căn hộ giá rẻ

Tìm mã căn hộ hoặc số hợp đồng:

STT Mã căn hộ Diện tích Giá bán Số hợp đồng Ngày bán Ngày bàn giao Đã bán Dự án Khách hàng
1 DNCHAA401 50 m2 12.000.000.000 VND HDBTVT001 10-04-2023 Mạc Văn Tạo Chi tiết
2 CHCCLONGANA02501 50 m2 1.000.000.000 VND HDBTVT001 01-04-2023 Phạm Thị An Chi tiết

Trang1 / 1