Danh sách nhà liền kề

Tìm mã liền kề hoặc số hợp đồng:

STT Mã liền kề Diện tích Giá bán Hướng nhà Số phòng Số toalet Số hợp đồng Đã bán Tên dự án Khách hàng
1 BINHTANLKA101 50 m2 12.000.000.000 VND Đông 6 3 HDVT001 Dự án nhà ở thương mại Bình Tân Phạm Thị An Chi tiết
2 LKVTB103 50 m2 12.000.000.000 VND Dự án nhà ở thương mại Thành phố Vũng Tàu Nguyễn Ngọc Thắng Chi tiết
3 LKVTA102 60 m2 12.000.000.000 VND HDBTVT001 Dự án nhà ở thương mại Thành phố Vũng Tàu Nguyễn Ngọc Thắng Chi tiết

Trang1 / 2